POLITIKA PRIVATNOSTI – MultiPartner D.O.O.  (“Izjava”)

MultiPartner d.o.o. (u daljnjem tekstu TVRTKA) prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga, poklanjajući pritom posebnu pažnju njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše povjerenje.
Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Izjavi pružaju Vam se detaljne informacije o tome zašto i na koji način TVRTKA prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.
Molimo Vas da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste bili u potpunosti svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

 

 1. TKO SU VODITELJ I IZVRŠITELJ OBRADE PODATAKA?

Pravni termin “voditelj obrade podataka” označava fizičku ili pravnu osobu koja prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhe i načine njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Pravni termin “izvršitelj obrade podataka” označava fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje Vaše osobne podatke u ime voditelja obrade podataka u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka.
TVRTKA u okviru svojeg poslovanja može predstavljati voditelja ili izvršitelja obrade podataka, ovisno od okolnosti posla tijekom kojeg se vrši obrada podataka, pri čemu TVRTKA s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava odgovarajuću razinu zaštite i sigurnosti.
Određeni osobni podaci su agenciji TVRTKA nužni kako bi Vam mogli pružiti određene usluge. Ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke agenciji TVRTKA, isto možete odbiti, no tada TVRTKA možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani.

 

 1. KOJE OSOBNE PODATKE TVRTKA PRIKUPLJA?

U svom poslovanju, TVRTKA može prikupljati i obrađivati sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:
• Ime i prezime, Dob/datum rođenja, Adresa, Kontakt podaci (adresa e-pošte i broj (mobilnog) telefona), Vrsta, broj i rok važenja identifikacijskog dokumenta, Broj, datum i mjesto izdavanja vize, Vlastoručni potpis, Podaci o kreditnim/debitnim karticama i broju bankovnog računa.

 

 1. KAKO TVRTKA PRIKUPLJA VAŠE OSOBNE PODATKE?

TVRTKA prikuplja Vaše osobne podatke na dva osnovna načina:
• Izravno od Vas
• Neizravno: od sub-agenata s kojima poslujemo, ili od trećih osoba koje u Vaše ime s nama sklapaju ugovor o korištenju naših usluga.

 

 1. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

TVRTKA prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u različite dopuštene svrhe. U određenim slučajevima Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim slučajevima postoji zakonska ili druga osnova za njihovo prikupljanje.
Svrhe u koje TVRTKA prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke mogu biti sljedeće:
Sklapanje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga, informiranje o proizvodima i uslugama agencije TVRTKA, izvršavanje zakonskih obveza agencije TVRTKA, za pojedine prethodno navedene svrhe, TVRTKA vrši prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka na temelju Vaše privole.
U određenim slučajevima TVRTKA može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke bez Vaše privole, ako su takvo prikupljanje i obrada nužne u svrhu: Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš zahtjev, poduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora; Poštovanje pravnih obveza agencije TVRTKA; Zaštitu Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe; Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti agencije TVRTKA; Potrebe legitimnih interesa TVRTKA ili treće strane, osim kada su Vaši interesi ili temeljna prava i slobode jači od tih interesa.

 

 1. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

TVRTKA ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe te kako bi Vam izabrana usluga bila pružena u potpunosti, TVRTKA u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka.
Kako bi se ostvarile navedene svrhe, TVRTKA također može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka; npr. društva koja za TVRTKA obavljaju različite usluge (npr. IT tvrtke). Dodatno, TVRTKA može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili poslovnih udjela TVRTKA-a (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza.

 

 1. GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?

Uzimajući u obzir djelatnost TVRTKA-a koja obuhvaća pružanje usluga putničke agencije, Vaše će osobne podatke obrađivati osobe navedene pod točkom 5. unutar EU, ali i u državama izvan EU (npr. u slučaju angažmana podizvođača iz druge države za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka).
Međutim, TVRTKA osigurava da će dotične osobe uvijek biti vezane ugovornim obvezama na osiguranje povjerljivosti i sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.
Prema Mišljenju br. 7/2010 Radne skupine za zaštitu osobnih podataka iz članka 29. Direktive 95/46, osobni podaci korisnika usluge mogu se prenositi društvima koja posluju u državama izvan EU (npr. druga putnička ili turistička agencija koja djeluje kao subagent; smještajni objekt u koji se u konkretnom slučaju smješta korisnik usluge), međutim mora se pritom raditi samo o onim osobnim podacima koji su nužni za pružanje usluge koje dotično društvo pruža i koji će se obrađivati isključivo u poslovne svrhe.
Agencija TVRTKA ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke učiniti dostupnim subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu Vaših osobnih podataka.

 

 1. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

U odnosu na Vaše osobne podatke koje TVRTKA prikuplja i obrađuje, na temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:
• Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke TVRTKA posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
• Ispraviti Vaše osobne podatke kako biste osigurali da su podaci kojima TVRTKA raspolaže istiniti, točni i ažurni;
• Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podatka koje agencija TVRTKA obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod točkom 4.;
• Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;
• Zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kao biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka;
• Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka TVRTKA ili nadležnom nadzornom tijelu;
• Povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole.
Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava možete uputiti ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca dostupnog u poslovnici TVRTKA.

 

 1. KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

U svakom trenutku možete TVRTKA-u uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, nakon čega će bez odgode prestati s obradom Vaših podataka u te svrhe.
Prigovor možete uputiti i glede obrade Vaših podataka koja je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa, službene ovlasti ili za potrebe legitimnih interesa agencije TVRTKA, nakon čega TVRTKA više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je drugačije određeno važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.
Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.

 

 1. KOLIKO DUGO TVRTKA ČUVA VAŠE OSOBNE PODATKE?

TVRTKA čuva Vaše osobne podatke do isteka razdoblja od maksimalno dvije godine od trenutka prestanka ugovornog odnosa između Vas i agencije TVRTKA, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, osim ako dulji vremenski period čuvanja osobnih podataka nije određen važećim nacionalnim ili europskim propisima. TVRTKA neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

 

 1. KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI TVRTKA?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane TVRTKA-a, možete nas kontaktirati putem pošte ili e-pošte na:

MultiPartner d.o.o.
Kukuljanovo 450,
51227 Kukuljanovo
Hrvatska

 

Putem e-pošte: info@multipartner.hr

Putem telefona: +385 51 618 062

 

 1. IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

TVRTKA redovito dopunjava ovu Izjavu u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Izjave dostupna na ovom mjestu.
U slučaju značajne promjene sadržaja Izjave koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.

 

 

POLITIKA KORIŠTENJA KOLAČIĆA (COOKIES) NA INTERNETSKIM STRANICAMA WWW.MULTIPARTNER.HR

 

Ova Internet stranica u vlasništvu je tvrtke TVRTKA d.o.o. te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga.
Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je Vaša. Treba napomenuti da Internet stranica funkcionira optimalno samo ako je omogućeno korištenje kolačića.

 

ŠTO SU KOLAČIĆI?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići isključivo služe da osiguraju što kvalitetnije korištenje stranice i kvalitetu sadržaja koje ona nudi na uvid posjetiteljima. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne spremaju lozinku i nisu namijenjeni reklamama ili oglašavanju. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Da bi našu web stranicu mogli koristiti na optimalan način, a sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, preporučujemo da kliknete „slažem se“ prilikom prve posjete stranici.

 

VRSTE KOLAČIĆA

 • Kolačići sesije i Trajni kolačići
 • Kolačići sesije (session cookies) su privremeni kolačići koji istječu nakon što napustite web stranicu. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj stranici.
 • Trajni kolačići (persistent cookies) se koriste radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamćenje detalja prijave, tako da ih ne morate upisati svaki put kada posjetite web stranicu). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada posjetite stranicu.
 • Kolačići prve i treće strane
 • Kolačići prve strane (first-party cookies) – izdaje ih ova Internet stranica. Ovi kolačići često služe za pravilan rad web stranice te za pamćenje Vaših preferencija na web stranici.
 • Kolačići treće strane (third-party cookies) su kolačići koji su postavljeni od strane druge web stranice ili usluge kao što je npr. YouTube. Nemamo pristup ni kontrolu nad ovim kolačićima. Trebate se konzultirati sa odgovarajućim pravilima o privatnosti tih trećih strana. Ako se nalazite u Europskoj uniji možete saznati više o tome kako treće strane koriste ove vrste kolačića na sljedećem linku: http://www.youronlinechoices.eu/.

Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, web stranica upotrebljava sve navedene kolačiće (kolačiće prve i treće strane, stalne i privremene kolačiće):

 • Za funkcionalnost web stranice:
  Web stranica koristi kolačiće (prve strane i stalne) koji su neophodni za ispravnu i tehničku funkcionalnost ili koji pružaju uslugu ili opciju koju ste zatražili (primjerice, kolačić koji “pamti” vaš odabir prihvata ili odbijanja kolačića treće strane).
 • Za statistike i analitike posjećenosti web stranice:
  Web stranica koristi za praćenje kolačiće (treće strane) koji nam je pomažu unaprijediti dajući nam agregatne statistike i analitike o posjećenosti korisnika, koji dijelovi stranice su najposjećeniji, broj posjeta iz različitih izvora ili organskim pretraživanjem (primjerice, Google Search). Kolačići treće strane koje koristi web stranica ne identificiraju vas osobno i potpuno su anonimni.
 • Za korištenje YouTube video zapisa na stranici:
  Web stranica ima embedane videozapise sa usluge YouTube. YouTube ne prikuplja Vaše podatke dok ne pokrenete video zapis.

 

KAKO PRIHVATITI I ODBITI KOLAČIĆE

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple SafariOpera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u “anonimnom” načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića.

Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

 

Posljednja izmjena:

11.11.2019.